โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

คลินิก ARV / งานให้คำปรึกษา

ที่อยู่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เลขที่ 1 ซอย 9 ถนนชมฐีระเวช ตำบลตะพานหิน

อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110

 

วันที่ให้บริการ : วันจันทร์-ศุกร์                         เวลา : 08.30 – 16.30 น.

โทร. 056-621355

E-mail : contact@tphcp.go.th

 

 

 

Please follow and like us: