โรงพยาบาล

โรงพยาบาลแม่สาย

ที่อยู่ : 101 หมู่ที่ 1 ถนนพรหมมหาราช ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 54130 วันที่ให้บริการ : วันจันทร์-ศุกร์                         เวลา : – โทร. 093-5159978 นางสุรัสวดี เกาฎีระ E-mail : hivcowan@gmail.com       Please follow and like us:

โรงพยาบาลสระบุรี

คลินิกให้คำปรึกษา ที่อยู่ : โรงพยาบาลสระบุรี เลขที่ 18 ถนนเทศบาล 4 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000   วันที่ให้บริการ : วันจันทร์-ศุกร์                         เวลา : 08.30 – 16.30 น. โทร. 081-907-4930 (นางสายหยุด วิถีเจริญ), 081-456-1645 (ภญ.หทัยชนก ว่องพุฒิพงศ์) E-mail :                              […]

โรงพยาบาลมหาสารคาม

คลินิกบ้านร่มเย็น ที่อยู่ : โรงพยาบาลมหาสารคาม เลขที่ 168 ผดุงวิถี ซอย ผดุงวิถี 5 ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000   วันที่ให้บริการ : วันจันทร์-ศุกร์                         เวลา : 08.30 – 16.30 น. โทร. 081-261-7736 (นางเกศมุกดา ไตรรัตน์), 086-859-5305 (นางวัชรา มีไธสง) E-mail : ketmook06@hotmail.com              rarara.pakwan@gmail.com     Please […]

โรงพยาบาลสุโขทัย

อายุรกรรม/งานบริการปรึกษาด้านสุขภาพ/เภสัชกรรม ที่อยู่ : โรงพยาบาลสุโขทัย เลขที่ 2/1 หมู่ที่ 12 ถนน จรดวิถีถ่อง ตำบล บ้านกล้วย อำเภอ เมืองสุโขทัย สุโขทัย 64000   วันที่ให้บริการ : วันจันทร์-ศุกร์                         เวลา : 08.30 – 16.30 น. โทร. 088-280-5075 (นางรัชนี ศรีตะวัน), 091-426-5564(นางสาวรัตนาภรณ์ ชาติชนะ) E-mail : tawantuk@hotmail.com              i_soiee@hotmail.com     Please […]

โรงพยาบาลสทิงพระ

ผู้ป่วยนอก ที่อยู่ : โรงพยาบาลสทิงพระ เลขที่ 96 หมู่ 1 ถนนระโนด-สงขลา ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 90190   วันที่ให้บริการ : วันจันทร์-ศุกร์                         เวลา : 08.30 – 16.30 น. โทร. 089-299-7083 (นางพีรวรรณ บัวแก้ว), 081-308-5429 (นางปัจนาถ เมษีอภิรักษ์) E-mail : saiiasaipee@gmail.com              stocksathigal@gmail.com     Please follow and […]

1 2 3 23