โพทะเล

โรงพยาบาลโพทะเล

งานเวชกรรม โรงพยาบาลโพทะเล เลขที่ 762 หมู่ 2 ตำบล โพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130 ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป วันให้บริการ : ทุกวัน (เวลาราชการ) โทร : 089-960-3863 นางสาวธีรนันท์ เจริญอึ้ง 099-623-9954 นางกมลทิพย์ พรชาดาวิทย์ อีเมลล์ : jjeett9@outlook.com aids_potalay@hotmail.com เว็บไซต์ : http://www.ptlhos.go.th/   Please follow and like us: