เลย

โรงพยาบาลเลย

คลินิก ให้คำปรึกษา ที่อยู่ : โรงพยาบาลเลย เลขที่ 32/1 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000   วันที่ให้บริการ : วันจันทร์-ศุกร์                         เวลา : 08.30 – 16.30 น. โทร. 081-053-2138 (นางอัมพร เกตุนาค) E-mail :porn219@gmail.com     Please follow and like us: