อุทัยธานี

โรงพยาบาลอุทัยธานี

ห้องให้คำปรึกษาคลินิก ARV ที่อยู่ : โรงพยาบาลอุทัยธานี เลขที่ 56 ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000   วันที่ให้บริการ : วันจันทร์-ศุกร์                         เวลา : 08.30 – 16.30 น. โทร. 087-826-8826 (นางสาวนิยดา ระบอบ) E-mail : dejijung@gmail.com     Please follow and like us:

โรงพยาบาลบ้านไร่

คลินิก ทานตะวัน ที่อยู่ : โรงพยาบาลบ้านไร่ เลขที่ 307 ซอย 1 ตำบล บ้านไร่ อำเภอ บ้านไร่ อุทัยธานี 61140   วันที่ให้บริการ : วันจันทร์-ศุกร์                         เวลา : 08.30 – 16.30 น. โทร. 081-973-1571 (นางณัฐชนากานต์ พรจรัสกุลวัฒน), 099-298-1484(นางสาวณิชา บุญยาภรณ์) E-mail : Janatchanakan@hotmail.com                         […]