สงขลา

โรงพยาบาลสงขลา

ให้คำปรึกษา ARV โรงพยาบาลสงขลา เลขที่ 666 หมู่ 2 ถนนสงขลา-เกาะยออ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป วันให้บริการ : ทุกวัน – เวลาราชการ  (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.) โทร : 081-7669771 นางสุณีรัตน์ คงภักดี 091-8494857 นางสามาวดี นิจพันธ์ อีเมลล์ : songkhla4010@gmail.com เว็บไซต์ : http://www.skhospital.go.th/   Please follow and like us:

โรงพยาบาลสทิงพระ

ผู้ป่วยนอก ที่อยู่ : โรงพยาบาลสทิงพระ เลขที่ 96 หมู่ 1 ถนนระโนด-สงขลา ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 90190   วันที่ให้บริการ : วันจันทร์-ศุกร์                         เวลา : 08.30 – 16.30 น. โทร. 089-299-7083 (นางพีรวรรณ บัวแก้ว), 081-308-5429 (นางปัจนาถ เมษีอภิรักษ์) E-mail : saiiasaipee@gmail.com              stocksathigal@gmail.com     Please follow and […]

โรงพยาบาลควนเนียง

คลินิก ARV ที่อยู่ : โรงพยาบาลควนเนียง เลขที่ 1 ตำบล รัตภูมิ อำเภอ ควนเนียง สงขลา 90220   วันที่ให้บริการ : วันจันทร์-ศุกร์                         เวลา : 08.30 – 16.30 น. โทร. 087-478-1426 (นางบุญรฎา นามแก้ว) E-mail : boonrada2527@gmail.com     Please follow and like us:

โรงพยาบาลรัตภูมิ

ติดตามการรักษา ที่อยู่ : โรงพยาบาลรัตภูมิ เลขที่ 1 ถนน ยนตรการกำธร ตำบลกำแพงเพชร อำเภอ รัตภูมิ สงขลา 90180   วันที่ให้บริการ : วันจันทร์-ศุกร์                         เวลา : 08.30 – 16.30 น. โทร. 087-419-0940 (นางกฤษทา เกิดชาตรี), 086-956-4636 (ภญ.รุ่งนภา พฤกษ์ภัทานนท์) E-mail : kritsana_aaol@hotmail.com            rnapa63@hotmail.com     Please follow and like […]

โรงพยาบาลนาหม่อม

บริการปฐมภูมิและองค์รวม ที่อยู่ : โรงพยาบาลนาหม่อม เลขที่ 120/3 หมู่ 3 ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310   วันที่ให้บริการ : วันจันทร์-ศุกร์                         เวลา : 08.30 – 16.30 น. โทร. 098-014-8400 (นางรัชนี จันทร์รอด), 081-371-2515 (นางสาวอัจฉรา เสนาทิพย์) E-mail : d.junrod@hotmail.com            Rsenathip@hotmail.com     Please follow and like us:

1 2