สกลนคร

โรงพยาบาลสกลนคร

คลินิก ยาต้านไวรัส/งานบริการปรึกษาทางสุขภาพ ที่อยู่ : โรงพยาบาลสกลนคร เลขที่ 1014 ตำบล ธาตุเชิงชุม อำเภอ เมืองสกลนคร สกลนคร 47000   วันที่ให้บริการ : วันจันทร์-ศุกร์                         เวลา : 08.30 – 16.30 น. โทร. นางจันทรา ทิพย์สุวรรณ (081-057-9090),  นางทรงกลด เจริญศรี (080-009-4236) E-mail : Chantratum999@gmail.com              Songsri2507@hotmail.com   Please follow and like us: