ศรีสะเกษ

โรงพยาบาลศรีสะเกษ

คลินิกเพื่อน คลินิกนาต้านไวรัส โรงพยาบาลศรีสะเกษ เลขที่ 859 ถนนนกสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป วันให้บริการ : ทุกวัน (ในเวลาราชการ) โทร : 065-342-3563 นางชารินา ศรีกุล 094-468-2664 นายกวิชญ์ เขียวพันธ์ อีเมลล์ : chaya1919@hotmail.com korawit_18@hotmail.com เว็บไซต์ : https://www.sskh.moph.go.th/   Please follow and like us:

โรงพยาบาลศรีรัตนะ

คลินิก กลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่อยู่ : โรงพยาบาลศรีรัตนะ เลขที่ 182 หมู่ 15 ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 33240   วันที่ให้บริการ : วันจันทร์-ศุกร์                         เวลา : 08.30 – 16.30 น. โทร. 088-102-4169 (นายจิตร ศรีกะชา), 084-273-8887 (นายโกวิทย์ ทองกะมูล) E-mail : Jitsrikhacha@gmail.com           Kouitwpunya@gmail.com     Please follow and […]