ศรีสะเกษ

โรงพยาบาลศรีรัตนะ

คลินิก กลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่อยู่ : โรงพยาบาลศรีรัตนะ เลขที่ 182 หมู่ 15 ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 33240   วันที่ให้บริการ : วันจันทร์-ศุกร์                         เวลา : 08.30 – 16.30 น. โทร. 088-102-4169 (นายจิตร ศรีกะชา), 084-273-8887 (นายโกวิทย์ ทองกะมูล) E-mail : Jitsrikhacha@gmail.com           Kouitwpunya@gmail.com     Please follow and […]