ลำพูน

โรงพยาบาลลำพูน สาขาเวียงยอง

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลลำพูน สาขาเวียงยอง ที่อยู่ : โรงพยาบาลลำพูน สาขาเวียงยอง เลขที่ 106 ถนน โยธาธิการ ลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000   วันที่ให้บริการ : วันจันทร์-ศุกร์                         เวลา : 08.30 – 16.30 น. โทร. 089-637-5104 (นางสาวสโรชา โยกาศ) E-mail : adorable_11@hotmail.com   Please follow and like us:

โรงพยาบาลลำพูน

กลุ่มงานระบาดวิทยา และควบคุมโรค โรงพยาบาลลำพูน ที่อยู่: โรงพยาบาลลำพูน เลขที่ เลขที่ 177 หมู่ 11 ตําบลต้นธง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 51000   วันที่ให้บริการ : วันจันทร์-ศุกร์                         เวลา : 08.30 – 16.30 น. โทร. 094-628-5226 (นายเจษฎา เขียวดี) E-mail : aoao_anger@hotmail.com     Please follow and like us:

โรงพยาบาลลี้

คลินิก รักษ์สุขภาพ ที่อยู่ : โรงพยาบาลลี้ เลขที่ 111 หมู่ 7 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110   วันที่ให้บริการ : วันจันทร์-ศุกร์                         เวลา : 08.30 – 16.30 น. โทร. 080-437-1281 (นางพิกุล มนัสวานิช), 084-949-7791 (นางนริศรา เสนสุภา) E-mail : pikul.manus@gmail.com             sensupha.mac@gmail.com     Please follow and […]