พิจิตร

โรงพยาบาลพิจิตร

คลินิกพุทธรักษา โรงพยาบาลพิจิตร เลขที่ 136 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000 ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป วันให้บริการ : ทุกวัน (เวลาราชการ) โทร : 089-641-7030 นางรุ่งทิพย์ จันทะโก 081-580-5712 นางลำพอง สุขแจ่ม อีเมลล์ : rungtipp7030@gmail.com lampong57@gmail.com เว็บไซต์ : http://www.pichithosp.net/pchweb/index.php/home   Please follow and like us:

โรงพยาบาลโพทะเล

งานเวชกรรม โรงพยาบาลโพทะเล เลขที่ 762 หมู่ 2 ตำบล โพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130 ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป วันให้บริการ : ทุกวัน (เวลาราชการ) โทร : 089-960-3863 นางสาวธีรนันท์ เจริญอึ้ง 099-623-9954 นางกมลทิพย์ พรชาดาวิทย์ อีเมลล์ : jjeett9@outlook.com aids_potalay@hotmail.com เว็บไซต์ : http://www.ptlhos.go.th/   Please follow and like us:

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

คลินิก ARV / งานให้คำปรึกษา ที่อยู่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เลขที่ 1 ซอย 9 ถนนชมฐีระเวช ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110   วันที่ให้บริการ : วันจันทร์-ศุกร์                         เวลา : 08.30 – 16.30 น. โทร. 056-621355 E-mail : contact@tphcp.go.th       Please follow and like us: