พระพุทธบาท

โรงพยาบาลพระพุทธบาท

คลินิกมิตรภาพ โรงพยาบาลพระพุทธบาท เลขที่ 86 หมูท่ 8 ตำบลธารเกษม อเำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป วันให้บริการ : ทุกวัน (ในเวลาราชการ) โทร : 081-851-4882 นางปัณณ์ธนัช จำปา 089-960-3863 นางสาววิลาสินี สุขขประเสริฐ์ อีเมลล์ : nida7949@yahoo.com lovecheer_22@hotmail.com เว็บไซต์ : http://www.pbh.go.th/   Please follow and like us: