บ้ายดุง

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช บ้านดุง

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช บ้านดุง 145 หมู่ 7 ถนนบริบาลดำริ ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190 ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป วันให้บริการ :ทุกวัน เวลาให้บริการ : 8.30 – 16.30 น. โทร : 084-734-8200 นายแพทย์เฉลิมวุฒิ สุขกระโทก094-207-7127 นางธัญลักษณ์ ชนะชัย  อีเมล์ : parpen_19@yahoo.com เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/bcph11446/     Please follow and like us: