บริการprep

โรงพยาบาลตรัง

คลีนิกงานให้คำปรึกษา โรงพยาบาลตรัง โรงพยาบาลตรัง 69 ถนนควนหาญ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรีง จังหวัดตรัง 92000 (ตึกอำนวยการชั้น 1 หน้าลิฟต์ใต้บันได) ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป วันให้บริการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น. โทร : 081-2711467, 089-4754381 แฟกซ์ : – เว็บไซต์ : – อีเมล์ : ran_pongsuwar@hotmail.com, nokarunrat@gmail.com         Please follow and like us:

โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น

คลินิก ฟ้าใหม่ NAPHA โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลบ้านหลวง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป วันให้บริการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. โทร : นางวรียา แจ่มนิยม  081-9867892 แฟกซ์ :-         นางสาวปณิดา อลงกรณ์รัศมี  081-9210366 เว็บไซต์ : – อีเมล์ : oi2565@hotmail.com alongkorn_nan@yahoo.com   Please follow and like us:

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

คลินิก สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เลขที่ 60 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1213 ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป วันให้บริการ : – โทร : นางลัลดา เอมทอง  025-325186 แฟกซ์ : เว็บไซต์ : – อีเมล์ :     Please follow and like us:

โรงพยาบาลท่าตะโก

คลินิกยาเพร็พ โรงพยาบาลท่าตะโก ที่อยู่ : โรงพยาบาลท่าตะโก เลขที่ 1 หมู่ 7 ตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 60160   ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป วันให้บริการ : ทุกวันจันทร์ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน โทร :นางสาวธัณผ์สิตา อิ่มทรัพย์ 081-0365385 แฟกซ์ : –         นางวันทนา จันทวงศ์ 086-9302499 เว็บไซต์ : – อีเมล์ :     Please follow and like us:

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

คลินิกโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ แผนก อายุรกรรม ที่อยู่ : โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เลขที่ 43 ถนนอรรถกวี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000   ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป วันให้บริการ : เวลาให้บริการ: อังคารบ่าย (13.00-16.00 น.), ศุกร์เช้า (08.00-12.00 น.) โทร :นายแพทย์วิทยา หวังสมบูรณ์ศิริ  081-4300813 แฟกซ์ : 053-777317 ต่อ 121         นางสาวเสาวคนธ์ พรมพิทักษ์  086-4489559 เว็บไซต์ : – อีเมล์ :     Please follow and like us:

1 2 3 8