น่าน

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

คลินิกฟ้าใหม่ ที่อยู่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว เลขที่ 70 หมู่ 6 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120   วันที่ให้บริการ : วันจันทร์-ศุกร์                         เวลา : 08.30 – 16.30 น. โทร. 097-992-1165 (นางสาวสรชนก แก้วทอง),086-503-6114 (นายปริชญา ประมูล) E-mail : sukita311@gmail.com                       patya.pra@gmail.com     Please […]

โรงพยาบาลน่าน

คลินิกเดย์แคร์ ที่อยู่ : โรงพยาบาลน่าน เลขที่ 1 ถนนวรวิชัย ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000   วันที่ให้บริการ : วันจันทร์-ศุกร์                         เวลา : 08.30 – 16.30 น. โทร. 098009-1873 (นางรัตนาภรณ์ เกียรติเจริญเสรี), 087-181-1674 (นางสุทธิกาญจน์ เกียรติยศ) E-mail : rattkiat@gmail.com                               […]