จัทรุเบกษา

โรงพยาบาลจันทรุเบกษา

คลินิก ที่อยู่: โรงพยาบาลจันทรุเบกษา เลขที่ 1 หมู่ 7 ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73180 ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป วันให้บริการ : วันจันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น. โทร : น.ท. นาวี เนาวประทีป 095-5892882 แฟกซ์ :          น.ต. หญิงหทัยรัตน์ รัตนคุณประการ 081-9417871 เว็บไซต์ : – อีเมล์ :Naowatawan@gmail.com     h_nat@hotmail.com     Please follow and like us: