ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

คลีนิคห้องปรึกษาสุขภาพ เลขที่ 9 หมู่ 1 ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 คลินิกให้คำปรึกษาและตรวจเอชไอวี คลินิกห้องปรึกษาสุขภาพ ติดต่อ  – พันโทหญิงพรจิตรา ติณรัตน์               โทร. 062-5491415 –  ภญ.ทักษ์ดนัย อริยวรรณ                โทร. 087-3087979 วันที่ให้บริการ :  จันทร์ – ศุกร์                เวลา: 08.00 – 16.00 น. โทร. :  055-282-823    Fax.055-251-130 เว็บไซท์ : http://www.nah.go.th/ […]