โรงพยาบาลสุโขทัย

อายุรกรรม/งานบริการปรึกษาด้านสุขภาพ/เภสัชกรรม

ที่อยู่ : โรงพยาบาลสุโขทัย เลขที่ 2/1 หมู่ที่ 12 ถนน จรดวิถีถ่อง ตำบล บ้านกล้วย อำเภอ เมืองสุโขทัย สุโขทัย 64000

 

วันที่ให้บริการ : วันจันทร์-ศุกร์                         เวลา : 08.30 – 16.30 น.

โทร. 088-280-5075 (นางรัชนี ศรีตะวัน), 091-426-5564(นางสาวรัตนาภรณ์ ชาติชนะ)

E-mail : tawantuk@hotmail.com              i_soiee@hotmail.com

 

 

Please follow and like us: