โรงพยาบาลศรีสะเกษ

คลินิกเพื่อน คลินิกนาต้านไวรัส

โรงพยาบาลศรีสะเกษ เลขที่ 859 ถนนนกสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป
วันให้บริการ : ทุกวัน (ในเวลาราชการ)
โทร : 065-342-3563 นางชารินา ศรีกุล

094-468-2664 นายกวิชญ์ เขียวพันธ์

อีเมลล์ : chaya1919@hotmail.com

korawit_18@hotmail.com

เว็บไซต์ : https://www.sskh.moph.go.th/

 

Please follow and like us: