ติดต่อเรา / ข้อสงสัย

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ปรึกษาปัญหาและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ HIV ได้ที่
www.facebook.com/buddystation