โรงพยาบาลศรีรัตนะ

คลินิก กลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ที่อยู่ : โรงพยาบาลศรีรัตนะ เลขที่ 182 หมู่ 15 ถนนกันทรลักษ์-ศรีสะเกษ ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 33240

 

วันที่ให้บริการ : วันจันทร์-ศุกร์                         เวลา : 08.30 – 16.30 น.

โทร. 088-102-4169 (นายจิตร ศรีกะชา), 084-273-8887 (นายโกวิทย์ ทองกะมูล)

E-mail : Jitsrikhacha@gmail.com           Kouitwpunya@gmail.com

 

 

Please follow and like us: