โรงพยาบาลศรีเทพ

คลินิก ทานตะวัน

โรงพยาบาลศรีเทพ 70 ถนน สระบุรี-หล่นสัก ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ เพชรบูรณ์ 67170

ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป
วันให้บริการ :ทุกวัน เวลาให้บริการ : 8.30 – 16.30 น.
โทร : 098-253-1835 นางสาววิตรี มานะพิชิตวงษ์

090-325-1221 นางสาวจงกลนิ เทพศิริ

อีเมล์ : sawimana@hotmail.com

tuitong_toon@hotmail.com

เว็บไซต์ :https://www.facebook.com/srithephospital/

 

Please follow and like us: