โรงพยาบาลสทิงพระ

ผู้ป่วยนอก

ที่อยู่ : โรงพยาบาลสทิงพระ เลขที่ 96 หมู่ 1 ถนนระโนด-สงขลา ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 90190

 

วันที่ให้บริการ : วันจันทร์-ศุกร์                         เวลา : 08.30 – 16.30 น.

โทร. 089-299-7083 (นางพีรวรรณ บัวแก้ว), 081-308-5429 (นางปัจนาถ เมษีอภิรักษ์)

E-mail : saiiasaipee@gmail.com              stocksathigal@gmail.com

 

 

Please follow and like us: