โรงพยาบาลสระบุรี

คลินิกให้คำปรึกษา

ที่อยู่ : โรงพยาบาลสระบุรี เลขที่ 18 ถนนเทศบาล 4 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000

 

วันที่ให้บริการ : วันจันทร์-ศุกร์                         เวลา : 08.30 – 16.30 น.

โทร. 036-3165555

E-mail :                                                        hatai2523@gmail.com

 

 

Please follow and like us: