โรงพยาบาลระนอง

11 ถนนกำลังทรัพย์ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000

วัน-เวลาที่ให้บริการ: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น

โทร. นางสาวผกาวดี พรหมนุช 094-3156542 pak_awa_dee@hotmail.com

นางสาววรียา มณีขาว 086-9541185 wariya20719@hotmail.com

  • ติดต่อเฉพาะในเวลาทำการเท่านั้น

 

Please follow and like us: