คำถามที่พบบ่อย

คำถาม : สรุป HIV ใช่เอดส์?
คำตอบ : "ไม่ใช่" ผู้มีเชื้อเอชไอวีกับผู้ป่วยเอดส์แตกต่างกัน ผู้ป่วยเอดส์จะต้องมีอาการแสดงของโรคเอดส์และได้รับการวินิจฉัยจากหมอแล้ว สำหรับผู้มีเชื้อ บางคนอาจกินยาต้านไวรัส บางคนอาจไม่ต้องกินเพราะ CD4 ยังสูงอยู่
คำถาม : ถ้าเป็นเอดส์ จะมีตุ่มหนองพุพองใช่มั้ย?
คำตอบ : ไม่ใช่ทุกรายเสมอไปจ้ะ เพราะหลังจากที่เราได้รับเชื้อเอชไอวีเข้าสู่ร่างกาย ตัวไวรัสนี้จะทำลายซีดี 4 ที่เป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันที่มีไว้ต่อสู้กับเชื้อโรคต่าง ๆ แต่เมื่อถูกทำลาย (ถ้าไม่รับยาต้านไวรัส) ภูมิคุ้มกันจะเสื่อมลงทำให้โรคต่าง ๆ เข้ามาได้ง่าย และการที่จะเกิดตุ่ม/ผื่นที่ผิวหนัง จะเกิดขึ้นเมื่อซีดี 4 ตกลงจนถึงปริมาณที่ต่ำ จนเกิดเป็นตุ่มพีพีอีขึ้น ซึ่งเป็นอาการของโรคฉวยโอกาสประการหนึ่ง (คือมีมากกว่าการเป็นตุ่มหนอง ยังมีอื่น ๆ อาทิเช่น ท้องเสีย งูสงัด วัณโรค แล้วแต่การดูแลสุขภาพรายคน หากเราดูแลร่างกายให้แข็งแรงและรักษาระดับซีดี 4 ให้สูง โอกาสในการเกิดอาการของโรคติดเชื้อฉวยโอกาสนี้ก็จะต่ำมากๆ จนไม่เกิดขึ้นเลยจ้า
คำถาม : ทำอย่างไรจึงจะรู้เร็ว?
คำตอบ : ตรวจ HIV
คำถาม: จะตรวจเมื่อไหร่ดี?
คำตอบ : ต้องรู้จัก Window period หรือระยะไม่ปรากฎอาการ การตรวจเอชไอวีตามหน่วยบริการทางการแพทย์ทั่วไปเป็นการตรวจแอนติบอดี ดังนั้นต้องรอเวลาให้ร่างกายผลิตแอนติบอดีให้เพียงพอต่อการตรวจเสียก่อน ระยะนี้เรียกว่าระยะไม่ปรากฎอาการ กินเวลาประมาณ 6 สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีการตรวจการติดเชื้อในระยะต้น ๆ (NAT) ซึ่งช่วยให้ทราบการติดเชื้อหลังรับเชื้อมา 1 สัปดาห์ หากรักษาด้วยยาไวรัสทันที อาจช่วยทำให้ระดับเชื้อลดลงจนตรวจไม่พบเลยได้ ตรวจเอชไอวีแบบนี้ได้ที่คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
คำถาม : มีหน่วยบริการที่ไหนบ้าง?
คำตอบ : ทุกโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ภายใต้สิทธิข้าราชการ สิทธิบัตรทอง และสิทธิประกันสังคม การตรวจแบบทราบผลในวันเดียว ตรวจได้ฟรีที่ 1. โรงพยาบาลบางรัก 2. คลินิกชุมชนสีลม 3. คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย 4. นภาคลินิก (อุดร) 5. คลินิกปลายฟ้า (ขอนแก่น) 6. สบายดีคลินิก (ภูเก็ต) 7. ศูนย์พัทยารักษ์ 8. คลินิก SWING 9. SISTER 10. ดรอปอินของกองทุนโลก และโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ Branding pilot ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
คำถาม : ขั้นตอนการตรวจเป็นอย่างไร?
คำตอบ : ขั้นตอนการตรวจมี 4 ขั้นตอน คือ 1. รับการปรึกษาก่อนการเจาะเลือด 2. เจ้าหน้าที่เจาะเลือด 3. รับการปรึกษาก่อนฟังผลเลือด 4. แจ้งผลเลือด พร้อมแนะนำให้มาตรวจเอชไอวีซ้ำเป็นระยะ หรือ ส่งต่อเข้าสู่บริการดูแลรักษาอื่น ๆ ที่จำเป็น สิ่งสำคัญในการตรวจเอชไอวี คือ ผู้รับบริการเป็นคนตัดสินใจ ไม่บังคับ มีการพูดคุยก่อนเจาะเลือด และต้องแจ้งผลตรวจแก่ผู้รับบริการ ทุกขั้นตอนประกอบขึ้นเป็นคำว่า VCT หมายถึง การตรวจด้วยความสมัครใจพร้อมได้รับการปรึกษา
คำถาม : ต้องจ่ายค่าตรวจเท่าไหร่?

คำตอบ : "ฟรี"

สำหรับคนไทยทุกคน การย้ายสิทธิมาใช้บัตรทองจะช่วยให้เราประหยัดเงินได้มาก โดยเฉพาะในกรณีที่พบเชื้อเอชไอวีและต้องกินยาต้านไวรัส
สิทธิประโยชน์ในการตรวจ
สำหรับคำถามว่าตรวจได้ที่ไหน เสียเงินเท่าไหร่ สามารถใช้ตารางนี้ตอบได้

* คลินิคพิเศษ หมายรวมถึง ศูนย์ดรอปอินของหน่วยงานภายใต้โครงการกองทุนโลก ศูนย์ดรอปอินฟ้าสีรุ้ง คลินิคพิเศษโครงการ PREV และคคลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เป็นต้น
** เป็นราคาขั้นต่ำตามโรงพยาบาลรัฐ

คำถาม : ตรวจสอบสิทธิได้ที่ไหน?
คำตอบ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (สถานีอนามัย) หรือโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (สถานีอนามัย) หรือโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้าน หรือตรวจสอบด้วยตัวเอง โทร 1330 กด 2 ตามด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก (ค่าโทรครั้งละ 3 บาท) http://www.nhso.go.th
คำถาม: ถ้าเลือดบวกทำอย่างไร?
คำตอบ : สามารถจัดการได้ โดย - รีบพบแพทย์ รู้เร็ว รักษาเร็ว สุขภาพแข็งแรง ชีวิตยืนยาว การรีบพบแพทย์จะทำให้เราเข้าถึงการดูแลรักษาได้เร็วขึ้นและเข้าถึงยาต้านไวรัสได้เร็วขึ้น - หากลุ่มช่วยเหลือด้านจิตใจ ทุกวันนี้มีหน่วยงานและกลุ่มอาสาสมัครที่ช่วยเหลือด้านจิตสังคมมากมาย อีกทั้งยังให้คำแนะนำเรื่องการเข้าถึงยาต้านไวรัส - ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องเอชไอวีและการอยู่ร่วมกับเชื้อ การได้ทราบข้อมูลที่มีประโยชน์จะช่วยคลายกังวลได้มาก หากเพื่อนไม่มีเน็ตก็สามารถสอบถามไปยังองค์กรที่ช่วยเหลือ (โทร. 1663) ได้ - ดูแลสุขภาพตัวเอง ไม่รับเชื้อเพิ่ม ไม่แพร่เชื้อ อย่าลืมว่าผู้มีเชื้อคนอื่นอาจมีเชื้อดื้อยา หากรับเชื้อมาอาจทำให้เราดื้อยาต้านไวรัส หรือเราอาจติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มาก็ได้ ดังนั้นต้องใช้ถุงยางทุกครั้งกับทุกคน
คำถาม : ถ้าติดเชื้อเอชไอวีแล้วแปลว่าต้องตาย?
คำตอบ : ตอบได้เลยนะว่า สมัยนี้ ติดเชื้อเอชไอวีแล้วไม่ตาย ผู้ป่วยเอดส์จะต้องมีอาการแสดงของโรคเอดส์และได้รับการวินิจฉัยจากหมอแล้ว เพราะถ้าเรารู้เร็วและดูแลรักษาร่างกายด้วยการรับยาต้านไวรัสได้เร็ว ร่างกายเราจะยังแข็งแรง สดใส และมีชีวิตที่ยืนยาวที่สำคัญไม่เป็นเอดส์ค่ะ ถึงเป็นเอดส์แล้วก็ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและกลับสภาพไปเป็นผู้มีเชื้อได้ หากเราดูแลตัวเองด้วยการไม่รับเชื้อเพิ่ม (ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง) ทานยาต้านไวรัสตรงต่อเวลาไม่หยุดหรือไม่ลืมทาน สรุป: ติดเชื้อเอชไอวี ไม่ได้เป็นแล้วตาย หากรู้เร็วก็จะรักษาได้เร็ว
คำถาม : ต้องการลงทะเบียนทำอย่างไร?

คำตอบ : ให้ยื่นเอกสารได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (สถานีอนามัย) หรือโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้าน

โดยเอกสารที่ต้องเตรียมไป ดังนี้
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือรับรองการพักอาศัย

คำถาม : Oral sex ติดเอดส์ไหม?
คำตอบ : จะเสี่ยงก็ต่อเมื่อมีแผลในช่องปาก แต่การทำ Oral sex ไม่ได้มีแค่ HIV เท่านั้นยังมีโรคอื่ๆนแฝงมาอีกด้วย เช่นมะเร็งในช่องปาก หรือมะเร็งต่อมทอมซิล ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าแถมยังรุนแรงกว่าอีกด้วย แต่สามารถป้องกันโดยสวมถุงทุกครั้ง แค่นี้ก็ปลอดภัยแล้ว
คำถาม : น้ำอสุจิเข้าตาติดเอดส์ไหม

คำตอบ : มีโอกาส เพราะในน้ำอสุจิก็มีเชื้อไวรัส HIV อยู่ อาจน้อยกว่าที่เลือด แต่ก็มากพอที่จะทำให้ติดเชื้อได้ แต่โอกาสจะน้อย แต่หากไม่แน่ใจแนะนำให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลดีกว่า

คำถาม : กินน้ำอสุจิติดเอดส์ไหม

คำตอบ : การกลืนน้ำอสุจิ ไม่เสี่ยงแน่นอน เพราะในกระเพาะอาหารเรานั้นมีกรดที่สามารถฆ่าเชื้อ HIV ได้ แต่ต้องมั่นใจว่าในช่องปากเราไม่มีแผลและสะอาด ถ้าหากไม่แน่ใจควรไปตรวจที่โรงพยาบาล เพื่อปกป้องได้ทันทวงที

คำถาม : ไปเสี่ยงมา ควรตรวจเอชไอวีเมื่อไหร่ และตรวจที่ไหนได้บ้าง

คำตอบ : ระยะเวลาที่เหมาะสมจะไปตรวจนั้นขึ้นยอู่กับแบการตรวจ ซึ่งจะแบ่งอออกได้เป็น 3 แบบ
1. การตรวจ NAT (Nucleic acid testing) การตรวจนี้จะเป็นการตรวจที่เร็วที่สุด เป็นการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อเอชไอวี สามารถตรวจได้หลังได้รับเชื่อมาแล้ว 7-10 วัน ซึ่งวิธีนี้จะมีค่าใช้จ่ายที่สูง

2. การตรวจโดยใช้เทคโนโลยี 4th Generation เป็นชุดตรวจที่ตรวจได้ทั้ง Antigen และ Antibody พร้อมกันสามารถตรวจหลังได้รับเชื้อมาแล้ว 14 วัน ซึ่งการตรวจแบบนี้อาจมีแค่บางที่เท่านั้น

3. การตรวจแบบมาตรฐาน 3rd Generation สามารถตรวจได้หลังจากได้รับเชื้อมาแล้ว 1-3 เดือน และไม่ว่าผลจะออกเป็นแบบไหน ก็มีทางออก

สามารถขอตรวจได้ที่โรงพยาบาลรัฐและศูนย์สาธารณสุขใกล้บ้านท่านได้เลยครับ โดยคนไทยสามารถใช้สิทธิตรวจฟรีได้ปีละ 2 ครั้ง