โรงพยาบาลโพทะเล

งานเวชกรรม

โรงพยาบาลโพทะเล เลขที่ 762 หมู่ 2 ตำบล โพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130

ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป
วันให้บริการ : ทุกวัน (เวลาราชการ)
โทร : 089-960-3863 นางสาวธีรนันท์ เจริญอึ้ง

099-623-9954 นางกมลทิพย์ พรชาดาวิทย์

อีเมลล์ : jjeett9@outlook.com

aids_potalay@hotmail.com

เว็บไซต์ : http://www.ptlhos.go.th/

 

Please follow and like us: