โรงพยาบาลพระพุทธบาท

คลินิกมิตรภาพ

โรงพยาบาลพระพุทธบาท เลขที่ 86 หมูท่ 8 ตำบลธารเกษม อเำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป
วันให้บริการ : ทุกวัน (ในเวลาราชการ)
โทร : 081-851-4882 นางปัณณ์ธนัช จำปา

089-960-3863 นางสาววิลาสินี สุขขประเสริฐ์

อีเมลล์ : nida7949@yahoo.com

lovecheer_22@hotmail.com

เว็บไซต์ : http://www.pbh.go.th/

 

Please follow and like us: