โรงพยาบาลพิจิตร

คลินิกพุทธรักษา

โรงพยาบาลพิจิตร เลขที่ 136 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000

ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป
วันให้บริการ : ทุกวัน (เวลาราชการ)
โทร : 089-641-7030 นางรุ่งทิพย์ จันทะโก

081-580-5712 นางลำพอง สุขแจ่ม

อีเมลล์ : rungtipp7030@gmail.com

lampong57@gmail.com

เว็บไซต์ : http://www.pichithosp.net/pchweb/index.php/home

 

Please follow and like us: