โรงพยาบาลมหาสารคาม

คลินิกบ้านร่มเย็น

ที่อยู่ : โรงพยาบาลมหาสารคาม เลขที่ 168 ผดุงวิถี ซอย ผดุงวิถี 5 ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

 

วันที่ให้บริการ : วันจันทร์-ศุกร์                         เวลา : 08.30 – 16.30 น.

โทร. 081-261-7736 (นางเกศมุกดา ไตรรัตน์), 086-859-5305 (นางวัชรา มีไธสง)

E-mail : ketmook06@hotmail.com              rarara.pakwan@gmail.com

 

 

Please follow and like us: