โรงพยาบาลเลย

คลินิก ให้คำปรึกษา

ที่อยู่ : โรงพยาบาลเลย เลขที่ 32/1 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000

 

วันที่ให้บริการ : วันจันทร์-ศุกร์                         เวลา : 08.30 – 16.30 น.

โทร. 081-053-2138 (นางอัมพร เกตุนาค)

E-mail :porn219@gmail.com

 

 

Please follow and like us: