เพร็พคืออะไร? (PrEP)

เพร็พคืออะไร? (PrEP)

คือ “Pre-Exposure Prophylaxis” หรือ “การกินยาต้านไวรัสเพื่อการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี”

เพร็พ (PrEP) คือการกินยาต้านไวรัสเพื่อการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี โดยกินเป็นประจำในกรณีที่มีความเสี่ยงในการรับเชื้อเอชไอวี เช่น เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บ่อยๆ  มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง หรือ คู่ที่มีผลเลือดต่าง เป็นต้น

เพร็พ (PrEP) ในปัจจุบันที่กินเพื่อป้องกันเอชไอวีประกอบด้วยตัวยาสองตัวคือ ยาทีโนโฟเวียร์ (Tenofovir) และยาเอ็มไซตาบีน(Emtricitabine)

เพร็พคืออะไร? (PrEP)