โครงการ PrEP

โครงการ PrEP (Pre-Exposure Prophylaxis of HIV) การกินยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อ เป็นมาตรการด้านการป้องกันที่เพิ่มขึ้นมาจากการป้องกันแบบเดิมที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน โดยพบว่า การกินยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวีทุกวันร่วมกับมาตรการป้องกันอื่นๆ มีประสิทธิผลสามารถลดอัตราการติดเชื้อเอชไอวี ได้ถึง 40-70% ซึ่งหากกินสม่ําเสมอตามคําแนะนําจะสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ถึง 90% เลยทีเดียว

ปัจจุบันมีหน่วยบริการ 5 ศูนย์ฯ แล้ว
ฟรี! ค่าแล็ปทุกตัวที่เกี่ยวข้องกับการกินยา PrEP และค่ายา

คลินิกรักปลอดภัย
ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง
โทร. 02 –246 1553ต่อ 104,107
สถานที่ : http://www.buddystation.org/service/detail/535

คลินิกให้คำปรึกษา (จันทร์ 8.00-12.00)
ศูนย์บริการสาธารณสุข 26
เจ้าคุณพระประยุรวงศ์ เขตธนบุรี
โทร. 02 - 465 0014 ต่อ 203
ติดต่อนางสาว นันทิกา นิลมัย
สถานที่ : http://www.buddystation.org/service/detail/615

คลินิกรักปลอดภัย
(จันทร์-ศุกร์ 9.00-15.30)
ศูนย์บริการสาธารณสุข28 กรุงธนบุรี
โทร. 02-438 8387
02-860 8210 ต่อ 311
สถานที่ : http://www.buddystation.org/service/detail/616

คลินิกให้คำปรึกษา
ศูนย์บริการสาธารณสุข 36 บุคคโล
โทร. 02 – 468 5297
ติดต่อ คุณพรทิพย์ สุนทรนันท
คุณอรวรรณ ชาญก้องสกุล
สถานที่ : http://www.buddystation.org/service/detail/617

คลินิกให้คำปรึกษา
ทุกวันจันทร์(8.00-12.00)
ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ
โทร. 02 – 421 2147 ต่อ 602
สถานที่ : http://www.buddystation.org/service/detail/618

โครงการ PrEP