การใช้ยาต้านไวรัสเพื่อป้องกัน (เพร็พ-PrEP)ในหนุ่มเอ็ม-สาวทรานซ์

เพร็พ (PrEP) คืออะไร
เพร็พเป็นยาต้านไวรัส สำหรับผู้ที่ยังไม่มีเชื้อเอชไอวีกินเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีโดยเฉพาะในกรณีที่รู้ว่าตนเองอยู่มีความเสี่ยง เช่น มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง หรือมีคู่ที่มีเชื้อเอชไอวี

ทั้งนี้มีการศึกษาหลายสถาบันรับรองแล้วว่า การกินเพร็พอย่างถูกต้องตามคำแนะนำของแพทย์จะช่วยลดความเสี่ยงในการรับเชื้อเอชไอวีได้จริง ดังจะเห็นได้จาก แนวทางการรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีของสถาบันที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกอย่างเช่นศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา องค์การอนามัยโลก หรือกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทย ต่างก็มีคำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีโดยการกินยาเพร็พอยู่ในแนวทางการรักษาและป้องกันด้วย

แหล่งข้อมูล

1. The New York State Department of Health AIDS Institute. (2014) Guidance for the use of pre-exposure prophylaxis (PrEP) to preven HIV transmission ค้นเมื่อ 24 พฤษภาคม 2557 จาก http://www.hivguidelines.org/clinical-guidelines/pre-exposure-prophylaxis/
2. U.S. Center for Disease Control and Prevention (2014) Preexposure prophylaxis for the prevention of HIV infection in the United States – 2014 Clinical Provider’s Supplement ค้นเมื่อ 27 พฤษภาคม 2557 จากhttp://www.cdc.gov/hiv/pdf/PrEPguidelines2014.pdf
3. NAM.(2015) PrEPค้นเมื่อ1 กันยายน 2558 จาก http://www.aidsmap.com/PrEP/page/2983346/
4. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (2014) แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย ปี 2557 ค้นเมื่อ 1 กันยายน 2558 จาก http://www.silomclinic.in.th/file/2014ThailandHIVguidelines.pdf