โรงพยาบาลหาดใหญ่

182 ถ.รัถการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

คลินิกให้คำปรึกษาและตรวจเอชไอวี

วันที่ ให้บริการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น.
โทร 074-273188 Fax 074-348322
อีเมล์ : counselinghatyai@gmail.com

1. ตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวี (ฟังผล 2 ชั่วโมงหลังเจาะเลือด)

2. ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 

คลินิก PrEP

วันที่ให้บริการ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา:  8.00-16.00 น.
โทร 074-273188 Fax 074-348322
อีเมล์ : counselinghatyai@gmail.com

Please follow and like us: