โรงพยาบาลชัยภูมิ

คลินิก Day care clinic หน่วยโรคติดเชื้อเรื้อรัง

ที่อยู่ : โรงพยาบาลชัยภูมิ เลขที่ 12 ถนนบรรณาธิการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000

 

วันที่ให้บริการ : วันจันทร์-ศุกร์                         เวลา : 08.30 – 16.30 น.

โทร. 081-840-8318 (แพทย์หญิงอุษณีย์ เกียรติก้องชูชัย), 084-911-2299 (เภสัชกรณัฐพล ไพศาลพันธุ์)

E-mail : r_oily@yahoo.co.th                                  Nut_strive@hotmail.com

 

 

 

Please follow and like us: