หน่วยบริการฯ

ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์

ศูนย์บริการสาธารณสุข 61 สังวาล ทัสนารมย์ เลขที่ 19/5 หมู่ 3 ซอย สายไหม 43 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป วันให้บริการ : คลีนิคตรวจโรคทั่วไป จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 12.00 น. ให้บริการ PrEP วันอังคาร 08.00 – 12.00 น. ให้บริการ PEP จันทร์ – ศุกร์ 08.00 – 12.00 น. โทร : 02-5360163 แฟกซ์ : – เว็บไซต์ : – อีเมล์ […]

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เลขที่ 9 หมู่ 1 ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 คลินิกให้คำปรึกษาและตรวจเอชไอวี คลินิกห้องปรึกษาสุขภาพ ติดต่อ  – พันโทหญิงพรจิตรา ติณรัตน์               โทร. 062-5491415 –  ภญ.ทักษ์ดนัย อริยวรรณ                โทร. 087-3087979 วันที่ให้บริการ :  จันทร์ – ศุกร์                เวลา: 08.00 – 16.00 น. โทร. :  055-282-823    Fax.055-251-130 เว็บไซท์ : http://www.nah.go.th/ […]

โรงพยาบาลเนินมะปราง

 โรงพยาบาลเนินมะปราง เลขที่ 364 หมู่ 2 ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190 คลินิกให้คำปรึกษาและตรวจเอชไอวี ติดต่อ –  นายแพทย์อิทธิพัทธ์ สุรัสวดี   โทร. 081-5323302 – นายชวิญฎา โจชัญชาญ     โทร. 090-0345999 วันที่ให้บริการ :  จันทร์ – ศุกร์                เวลา: 08.30 – 16.30 น. โทร. : 055-399056      Fax. 055-399057 เว็บไซท์ : http://nph.plkhealth.go.th/   คลินิกให้บริการ PrEP ติดต่อ –  นายแพทย์อิทธิพัทธ์ สุรัสวดี   โทร. 081-5323302 – นายชวิญฎา โจชัญชาญ     โทร. 090-0345999 […]

โรงพยาบาลพรหมพิราม

โรงพยาบาลพรหมพิราม ที่อยู่: 479 หมู่ 1 ต. พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ. พิษณุโลก 65150 คลินิกให้คำปรึกษาและตรวจเอชไอวี ติดต่อ – นางกัญลญารัตน์ วัชรธนากรณ์        โทร. 094-3628966 – นางสาวกรรณิการ์ ทับทิม               โทร. 096-4659491 วันที่ให้บริการ :  จันทร์ – ศุกร์                เวลา: 08.00 – 16.00 น. โทร. : 055 – 369 – 103     Fax.- […]

โรงพยาบาลพระพุทธชินราช

โรงพยาบาลพระพุทธชินราช พิษณุโลก 90 ถนนศรีธรรมไตรปิฎก อำเภอเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก คลินิกให้คำปรึกษาและตรวจเอชไอวี ติดต่อนางสลิสา เวียงสาม วันที่ให้บริการ :  จันทร์ – ศุกร์                เวลา: 08.00 – 16.00 น. โทร. :   055-270300 ต่อ 15201   Fax.- เว็บไซท์ : http://www.budhosp.go.th   คลินิกให้บริการ PrEP ติดต่อนางสลิสา เวียงสาม วันที่ให้บริการ :  จันทร์ – ศุกร์                เวลา: 08.00 – […]

1 2 3 21