โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช บ้านดุง

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช บ้านดุง

145 หมู่ 7 ถนนบริบาลดำริ ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190

ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป
วันให้บริการ :ทุกวัน เวลาให้บริการ : 8.30 – 16.30 น.
โทร : 084-734-8200
นายแพทย์เฉลิมวุฒิ สุขกระโทก094-207-7127 นางธัญลักษณ์ ชนะชัย 
อีเมล์ : parpen_19@yahoo.com
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/bcph11446/

 

 

Please follow and like us: