ศิริศิลป์

โรงพยาบาลสงขลา

ให้คำปรึกษา ARV โรงพยาบาลสงขลา เลขที่ 666 หมู่ 2 ถนนสงขลา-เกาะยออ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป วันให้บริการ : ทุกวัน – เวลาราชการ  (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.) โทร : 081-7669771 นางสุณีรัตน์ คงภักดี 091-8494857 นางสามาวดี นิจพันธ์ อีเมลล์ : songkhla4010@gmail.com เว็บไซต์ : http://www.skhospital.go.th/   Please follow and like us:

โรงพยาบาลพิจิตร

คลินิกพุทธรักษา โรงพยาบาลพิจิตร เลขที่ 136 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000 ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป วันให้บริการ : ทุกวัน (เวลาราชการ) โทร : 089-641-7030 นางรุ่งทิพย์ จันทะโก 081-580-5712 นางลำพอง สุขแจ่ม อีเมลล์ : rungtipp7030@gmail.com lampong57@gmail.com เว็บไซต์ : http://www.pichithosp.net/pchweb/index.php/home   Please follow and like us:

โรงพยาบาลโพทะเล

งานเวชกรรม โรงพยาบาลโพทะเล เลขที่ 762 หมู่ 2 ตำบล โพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130 ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป วันให้บริการ : ทุกวัน (เวลาราชการ) โทร : 089-960-3863 นางสาวธีรนันท์ เจริญอึ้ง 099-623-9954 นางกมลทิพย์ พรชาดาวิทย์ อีเมลล์ : jjeett9@outlook.com aids_potalay@hotmail.com เว็บไซต์ : http://www.ptlhos.go.th/   Please follow and like us:

โรงพยาบาลพระพุทธบาท

คลินิกมิตรภาพ โรงพยาบาลพระพุทธบาท เลขที่ 86 หมูท่ 8 ตำบลธารเกษม อเำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป วันให้บริการ : ทุกวัน (ในเวลาราชการ) โทร : 081-851-4882 นางปัณณ์ธนัช จำปา 089-960-3863 นางสาววิลาสินี สุขขประเสริฐ์ อีเมลล์ : nida7949@yahoo.com lovecheer_22@hotmail.com เว็บไซต์ : http://www.pbh.go.th/   Please follow and like us:

โรงพยาบาลศรีสะเกษ

คลินิกเพื่อน คลินิกนาต้านไวรัส โรงพยาบาลศรีสะเกษ เลขที่ 859 ถนนนกสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป วันให้บริการ : ทุกวัน (ในเวลาราชการ) โทร : 065-342-3563 นางชารินา ศรีกุล 094-468-2664 นายกวิชญ์ เขียวพันธ์ อีเมลล์ : chaya1919@hotmail.com korawit_18@hotmail.com เว็บไซต์ : https://www.sskh.moph.go.th/   Please follow and like us:

1 2 3 87