ศิริศิลป์

โรงพยาบาลระนอง

11 ถนนกำลังทรัพย์ ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000 วัน-เวลาที่ให้บริการ: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น โทร. นางสาวผกาวดี พรหมนุช 094-3156542 pak_awa_dee@hotmail.com นางสาววรียา มณีขาว 086-9541185 wariya20719@hotmail.com ติดต่อเฉพาะในเวลาทำการเท่านั้น   Please follow and like us:

โรงพยาบาลหนองคาย

คลินิกให้คำปรึกษา โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 วัน-เวลาที่ให้บริการ: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น โทร. นางวรนุช เกลี้ยงพิบูลย์ 082-735-2561 woranut149@hotmail.com นางสาวกาญจนา แววศรี 089-729-5183 kanchana5883@gmail.com ติดต่อเฉพาะในเวลาทำการเท่านั้น   Please follow and like us:

โรงพยาบาลสงขลา

ให้คำปรึกษา ARV โรงพยาบาลสงขลา เลขที่ 666 หมู่ 2 ถนนสงขลา-เกาะยออ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป วันให้บริการ : ทุกวัน – เวลาราชการ  (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.) โทร : 081-7669771 นางสุณีรัตน์ คงภักดี 091-8494857 นางสามาวดี นิจพันธ์ อีเมลล์ : songkhla4010@gmail.com เว็บไซต์ : http://www.skhospital.go.th/   Please follow and like us:

โรงพยาบาลพิจิตร

คลินิกพุทธรักษา โรงพยาบาลพิจิตร เลขที่ 136 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000 ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป วันให้บริการ : ทุกวัน (เวลาราชการ) โทร : 089-641-7030 นางรุ่งทิพย์ จันทะโก 081-580-5712 นางลำพอง สุขแจ่ม อีเมลล์ : rungtipp7030@gmail.com lampong57@gmail.com เว็บไซต์ : http://www.pichithosp.net/pchweb/index.php/home   Please follow and like us:

1 2 3 88