ศิริศิลป์

หลักสำคัญในการกินเพร็พ

หลักสำคัญในการกินเพร็พ เพร็พ กินเพื่อป้องกันก่อนการติดเชื้อเอชไอวี ต้องกินเป็นประจำทุกวัน หลักการกินคล้ายกินยาคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ท้อง

จะกินเพร็พต้องตรวจอะไรบ้าง

“การตรวจทางห้องปฏิบัติการก่อนที่จะเริ่มยาเพร็พ” ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี anti-HIV และประเมินอาการของการติดเชื้อเอชไอวีระยะเฉียบพลัน acute HIV infection

1 2 3 70