โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น

คลินิก ฟ้าใหม่ NAPHA

โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น เลขที่ 2 หมู่ 2 ตำบลบ้านหลวง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป
วันให้บริการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
โทร : นางวรียา แจ่มนิยม  081-9867892 แฟกซ์ :-
        นางสาวปณิดา อลงกรณ์รัศมี  081-9210366
เว็บไซต์ : – อีเมล์ : oi2565@hotmail.com

alongkorn_nan@yahoo.com

 

Please follow and like us: