โรงพยาบาลหนองคาย

คลินิกให้คำปรึกษา

โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

วัน-เวลาที่ให้บริการ: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น

โทร. นางวรนุช เกลี้ยงพิบูลย์ 082-735-2561 woranut149@hotmail.com

นางสาวกาญจนา แววศรี 089-729-5183 kanchana5883@gmail.com

  • ติดต่อเฉพาะในเวลาทำการเท่านั้น

 

Please follow and like us: