โรงพยาบาลสันป่าตอง

149 หมู่ 15 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120

คลินิกให้คำปรึกษาและตรวจเอชไอวี

ติดต่อได้ที่ คลินิกเรารักสุขภาพ

วันที่ให้บริการ :  จันทร์ – ศุกร์                เวลา: 08.00 – 16.00 น.

โทร. : 053-311711, 053-311-404       Fax.-

เว็บไซท์ : www.sanpatonghospital.go.th

 

คลินิกให้บริการ PrEP

ติดต่อได้ที่ คลินิกเรารักสุขภาพ

วันที่ให้บริการ :  จันทร์ – ศุกร์                เวลา: 08.00 – 16.00 น.

โทร. : 053-311711, 053-311-404       Fax.-

เว็บไซท์ : www.sanpatonghospital.go.th