โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

คลินิกฟ้าใหม่

ที่อยู่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว เลขที่ 70 หมู่ 6 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120

 

วันที่ให้บริการ : วันจันทร์-ศุกร์                         เวลา : 08.30 – 16.30 น.

โทร. 097-992-1165 (นางสาวสรชนก แก้วทอง),086-503-6114 (นายปริชญา ประมูล)

E-mail : sukita311@gmail.com                       patya.pra@gmail.com

 

 

Please follow and like us: