โรงพยาบาลลำพูน

กลุ่มงานระบาดวิทยา และควบคุมโรค โรงพยาบาลลำพูน

ที่อยู่: โรงพยาบาลลำพูน เลขที่ เลขที่ 177 หมู่ 11 ตําบลต้นธง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 51000

 

วันที่ให้บริการ : วันจันทร์-ศุกร์                         เวลา : 08.30 – 16.30 น.

โทร. 094-628-5226 (นายเจษฎา เขียวดี)

E-mail : aoao_anger@hotmail.com

 

 

Please follow and like us: