โรงพยาบาลลำพูน สาขาเวียงยอง

กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลลำพูน สาขาเวียงยอง

ที่อยู่ : โรงพยาบาลลำพูน สาขาเวียงยอง เลขที่ 106 ถนน โยธาธิการ ลำพูน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000

 

วันที่ให้บริการ : วันจันทร์-ศุกร์                         เวลา : 08.30 – 16.30 น.

โทร. 089-637-5104 (นางสาวสโรชา โยกาศ)

E-mail : adorable_11@hotmail.com

 

Please follow and like us: