คลินิกแสงตะวัน

คลินิกแสงตะวัน

ที่อยู่ :  เลขที่ 85 ถนน สมบูรณ์กุล ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี ราชบุรี 70000

วันที่ให้บริการ : วันจันทร์-ศุกร์                         เวลา : 08.30 – 16.30 น.

โทร. : 032-719600,  089-488-1910 (นางสาวสิริลักษณ์ พรหมโกมุท)

E-mail : promkomut@gmail.com

 

 

Please follow and like us: