โรงพยาบาลรัตภูมิ

ติดตามการรักษา

ที่อยู่ : โรงพยาบาลรัตภูมิ เลขที่ 1 ถนน ยนตรการกำธร ตำบลกำแพงเพชร อำเภอ รัตภูมิ สงขลา 90180

 

วันที่ให้บริการ : วันจันทร์-ศุกร์                         เวลา : 08.30 – 16.30 น.

โทร. 087-419-0940 (นางกฤษทา เกิดชาตรี), 086-956-4636 (ภญ.รุ่งนภา พฤกษ์ภัทานนท์)

E-mail : kritsana_aaol@hotmail.com            rnapa63@hotmail.com

 

 

Please follow and like us: