โรงพยาบาลน่าน

คลินิกเดย์แคร์

ที่อยู่ : โรงพยาบาลน่าน เลขที่ 1 ถนนวรวิชัย ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000

 

วันที่ให้บริการ : วันจันทร์-ศุกร์                         เวลา : 08.30 – 16.30 น.

โทร. 098009-1873 (นางรัตนาภรณ์ เกียรติเจริญเสรี), 087-181-1674 (นางสุทธิกาญจน์ เกียรติยศ)

E-mail : rattkiat@gmail.com                                 sutthigan@gmail.com

 

 

Please follow and like us: