โรงพยาบาลควนเนียง

คลินิก ARV

ที่อยู่ : โรงพยาบาลควนเนียง เลขที่ 1 ตำบล รัตภูมิ อำเภอ ควนเนียง สงขลา 90220

 

วันที่ให้บริการ : วันจันทร์-ศุกร์                         เวลา : 08.30 – 16.30 น.

โทร. 087-478-1426 (นางบุญรฎา นามแก้ว)

E-mail : boonrada2527@gmail.com

 

 

Please follow and like us: