โรงพยาบากุมภวาปี

คลีนิก

โรงพยาบาลกุมภวาปี 249 ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุอดรธานี 41110

ติดต่อนัดตรวจ ข้อมูลทั่วไป
วันให้บริการ :- เวลาให้บริการ : –
โทร : นางสุกัญญา บัณฑิตกุล แฟกซ์ :-
เว็บไซต์ : – อีเมล์ : kunya69@hotmail.com

 

Please follow and like us: